หลักสูตร

สัมมนาเรื่อง “การประจุแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย โอกาสและทิศทางเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจอนาคต”

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.

งานสัมมนานี้ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการประจุแบตเตอรี่มือถือแบบไร้สาย มาตรฐาน และโอกาสทางการตลาดในอนาคต สำหรับผู้สนใจและหาช่องทางธุรกิจสินค้าและใหม่ๆและนักเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นที่กำลังมาถึงในเร็วๆนี้

เทคโนโลยีการประจุแบตเตอรี่มือถือ กำลังเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเรา เนื่องจากในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน โทรศัพท์มือถือมีรูปแบบการใช้งาน (Applications) ต่างๆ มากขึ้นนอกจากการโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว ดังนั้นแบตเตอรี่ที่อาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานที่มากขึ้น ทำให้มีการประจุไฟฟ้ามากกว่า 1 ครั้งต่อวัน แต่การประจุไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์มือถือต้องมีอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าซึ่งไม่สะดวกต่อการพกพาเนื่องจากมีทั้งสายประจุและอุปกรณ์แปลงไฟ เพื่อให้การประจุไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์มือถือสะดวกมากขึ้น ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหลายรายมีการออกแบบให้รองรับการประจุไฟฟ้าแบบไร้สายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่หลายรุ่น เช่น iPhone 8/8S และ Samsung Galaxy S7, Samsung Note7/8 ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายในการประจุไฟฟ้า โดยไม่ต้องใช้เครื่องประจุไฟฟ้าแบบปกติที่ เชื่อมต่อระหว่างเครื่องประจุไฟฟ้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอีกต่อไป ข้อดีของการประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถประจุแบตเตอรี่โดยเพียงวางโทรศัพท์มือถือไว้กับแท่นประจุไฟฟ้าไร้สาย ก็สามารถประจุไฟฟ้าได้ทันที ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายขึ้นทั้งนี้แท่นประจุไฟฟ้าไร้สายได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในที่สาธารณะและให้บริการการประจุไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือได้ และสามารถต่อยอดทางธุรกิจการบริการให้กับผู้ใช้ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และผู้ให้บริการได้

สนับสนุนโดย

วิธีการรับสมัคร

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วันเวลาและสถานที่

วันที่: 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น. (อีก 5 วัน)
สถานที่: อาคาร 23 ชั้น 7 ห้อง 23701

กำหนดการ

เวลา หัวข้อ รายละเอียด
09:30-10:00 ลงทะเบียน สัมมนา
10:00-10:15 พิธีเปิดงานสัมมนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และประธานหน่วยงาน
Dr.fs.chu จาก Industrial Technology Research Institute Taiwan
10:15-10:20 ถ่ายรูป   Dean of School of Engineering & Dr.fs.chu
พักเบรก
10:20-10:40 เครือข่ายประจุแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบไร้สายในไต้หวัน ระบบผู้นำโลก
(The wireless charging network deployed in Taiwan - A globally pioneer system)
Dr.fs.chu
Co-fouder & CTO
Boundless Net Corp.
10:40-11:00 การตลาดทางด้านการประจุแบตเตอรี่มือถือไร้สาย ปี 2017 (The Wireless Power Market 2017) ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11:00-11:20 การประจุแบตเตอรี่สำหรับพาหนะไฟฟ้า
(Wireless Charger for Electric Vehicle in Thailand)
ผศ.ดร.อมรรรัตน์ แก้วประดับ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11:20-11:40 เทคโนโลยีการประจุมือถือแบบไร้สาย จาก บริษัท ST (ประเทศไทย) จำกัด
Wireless Charging Technology
คุณ ชินรัตน์ บำรุงชีพ
บริษัท S.T. (ประเทศไทย) จำกัด
11:40-12:00 Q & A
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทร. 02-697-6705 (คุณฐิติรัตน์) หรือ 099-915-2922 (คุณสุภมาส)
Email: supamas.milk@gmail.com