กำหนดการ

ลำดับที่ ชื่อโครงการ Non Degree / Short Course วันที่จัด
1 สัมมนาเรื่อง “การประจุแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย โอกาสและทิศทางเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจอนาคต” เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 1 ธันวาคม 2560 อีก 5 วัน